Jak si vytvořit nový návyk?

Sociální sítě nám bez ustání říkají, že bychom měli být lepší. Ukazují nám, jak bychom měli vypadat, jak bychom se měli cítit a co bychom měli dělat. Každý den se k nám dostane alespoň jeden „life hack“, díky kterému se naučíme, jak rychle a snadno lépe žít. 

Naštěstí už víme, že každodenní realita influencerů je jiná, než jak ji prezentují online. Stejně tak je osobní život a pohoda každého z nás jedinečná. Sebezdokonalování je samozřejmě skutečná věc, ale nevede k ní žádná zázračná zkratka. Učení se novým věcem a vytváření nových prospěšných návyků je intimní zkušenost, ke které každý z nás musí dojít vlastní cestou. 

Existují však obecná pravidla, obecný rámec, který popisuje, co se děje v našem mozku při vytváření nové smyčky, jež se zautomatizuje a stane se součástí života. Naučení se novému návyku funguje na principu tří základních a vzájemně propojených kroků: spouštěč, rutina a odměna.

Spouštěč je událost, motivace nebo situace, která aktivuje mozek a spouští potřebu vykonat konkrétní činnost/aktivitu. Nejprve je tedy potřeba identifikovat vhodný spouštěč, který nás motivuje k akci.

Rutina je pak samotný návyk, rituál, činnost nebo chování, kterým na spouštěč reagujeme. Cílem je, aby se při dostatečném opakování jednalo o zcela automatickou reakci. Může to být pravidelný pitný režim, zdravější stravování, prevence v podobě doplňků stravy, cvičení nebo třeba běhání.

Odměna je zásadním koncem návykové smyčky. Je to potvrzení, že věci, které děláme, mají smysl. Je to výsledek, pochvala, uspokojení, uvědomění si, jak a proč jsou naše činy pozitivním přínosem. Určete si proto odměnu, kterou si dopřejete po úspěšném zvládnutí rutiny. Bez dostatečné motivace je těžké udržet nový návyk dlouhodobě. Motivaci můžete najít „venku“ z pozitivní zpětné vazby od ostatních nebo materiální odměny, ale také ve svých vlastních emocích a hodnotách. Soustřeďte se na to, jak nový návyk přispívá k vašemu osobnímu růstu, zdraví a štěstí.

Výsledky nového návyku mohou být viditelné hned od začátku, nebo se mohou projevit až postupem času. Sledujte svůj pokrok a oslavujte úspěchy, kterých jste dosáhli. Tímto způsobem upevníte svou motivaci a zajistíte, že váš nový návyk bude trvalou součástí vašeho každodenního blahobytu.